בית אבות לתשושי נפש באזור דרום

בתי אבות לתשושי נפש אשקלון

בית אבות אחוזת הורים אפרידר

מספר מיטות: 130

מחלקות: סיעודיים / תשושי נפש

אופן הקבלה: פרטי, מ.הבריאות, מ.הביטחון

 

בית אבות הלפריין

מספר מיטות:

מחלקות: סיעודיים / תשושי נפש

אופן הקבלה: פרטי, מ.הבריאות, מ.הביטחון מ. הרווחה

 

 

בית אבות נ. אבי אשקלון

מספר מיטות: 60

מחלקות: תשושים/ תשושי נפש

אופן הקבלה: פרטי, מ.הבריאות, מ.הביטחון מ. הרווחה ח. ביטוח

 

בתי אבות לתשושי נפש בבאר שבע

בית אבות נוה שבא ב"ש

מספר מיטות: 150

מחלקות: תשושים/ סיעודיים/ תשושי נפש

אופן הקבלה: פרטי, מ.הבריאות, מ.הביטחון מ. הרווחה ח. ביטוח, קופ"ח