בית אבות לתשושי נפש בצפון

בית אבות לתשושי נפש בחיפה

 

בן יהודה

מספר מיטות: 280

מחלקות: סיעודיים/ תשושים/ תשושי נפש

אופן קבלה: פרטי, מ. הבריאות, מ. הרווחה, מ. הביטחון, ח. ביטוח.

 

דור כרמל

מספר מיטות: 220

מחלקות: עצמאיים/ תשושים/ תשושי נפש

אופן קבלה: פרטי, מ. הבריאות, קופ"ח, מ. הביטחון ח. ביטוח.

בבית אבות דור כרמל קיים בית דיור מוגן וקיימת בנפרד לחלוטין גם מחלקה סיעודית.

 

הספרדי

מספר מיטות: 330

מחלקות: סיעודיים/ תשושים/ תשושי נפש

אופן קבלה: פרטי, מ. הבריאות, מ. הרווחה, קופ"ח מ. הביטחון, הקרן לטיפול בחסויים

מקום משולב , מכיל את כל המחלקות, תשושים, סיעודיים ותשושי נפש, כך שבמידה ויש צורך עקב שינויים במצבו של הקשיש אין צורך להעבירו למקום אחר. בית האבות נותן מענה לכל המצבים

 

נאות כיפת הזהב

מספר מיטות: 410

מחלקות: תשושים/ תשושי נפש

אופן קבלה: פרטי, מ. הבריאות, מ. הביטחון, ח. ביטוח.

 

בית אבות לתשושי נפש בקריות

 

בית אבות קרית בנימין

מיטות: 150

מחלקות: תשושים / תשושי נפש

אופן קבלה: פרטי, מ. הבריאות, מ. הביטחון, ח. ביטוח

 

בית אבות לתשושי נפש בטבעון

דור טבעון

מספר מיטות: 270

מחלקות: עצמאיים/ תשושים/ תשושי נפש

אופן קבלה: פרטי, מ. הבריאות, מ. הרווחה, מ. הביטחון

בית דיור מוגן בבית קיימת בנפרד לחלוטין גם מחלקה סיעודית

 

בית אבות לתשושי נפש טבריה

נאות טבריה

מספר מיטות:

מחלקות: סיעודיים / תשושי נפש

אופן קבלה: פרטי, מ. הבריאות, קופ"ח מ. הביטחון, ח. ביטוח