בתי אבות בחיפה

מרכז מוריה

מספר מיטות:

מחלקות: תשושים

אופן קבלה: פרטי, פרטי, מ.הבריאות, מ.הביטחון

 

 

בית גבריאל-ק. שמואל

מספר מיטות: 120

מחלקות: תשושים

אופן קבלה: פרטי, פרטי, מ.הבריאות, מ.הביטחון

 

 

בית דינה

מספר מיטות: 120

מחלקות: עצמאיים/ תשושים/ סיעודיים

אופן קבלה: פרטי, מ. הבריאות, מ. הביטחון, מ. הרווחה

 

 

בית יערה-נוה שאנן

מספר מיטות: 120

מחלקות: תשושים

אופן קבלה: פרטי, מ. הבריאות, מ.ה ביטחון, ח. ביטוח.

 

 

בית יערה-שושנת הכרמל

מספר מיטות: 120

מחלקות: תשושים

אופן קבלה: פרטי, מ. הבריאות, מ.ה ביטחון, ח. ביטוח.

 

 

בן יהודה

מספר מיטות: 280

מחלקות: סיעודיים/ תשושים/ תשושי נפש

אופן קבלה: פרטי, מ. הבריאות, מ. הרווחה, מ. הביטחון, ח. ביטוח.

 

 

בית יוליס

מספר מיטות: 110

מחלקות: עצמאיים/ תשושים

אופן קבלה: פרטי

 

 

בני ברית

מספר מיטות: 110

מחלקות: עצמאיים/ תשושים

אופן קבלה: פרטי, מ. הבריאות

 

 

דור כרמל

מספר מיטות: 220

מחלקות: עצמאיים/ תשושים/ תשושי נפש

אופן קבלה: פרטי, מ. הבריאות, קופ"ח, מ. הביטחון ח. ביטוח.

בבית אבות דור כרמל קיים בית דיור מוגן וקיימת בנפרד לחלוטין גם מחלקה סיעודית.

 

 

הספרדי

מספר מיטות: 330

מחלקות: סיעודיים/ תשושים/ תשושי נפש

אופן קבלה: פרטי, מ. הבריאות, מ. הרווחה, קופ"ח מ. הביטחון, הקרן לטיפול בחסויים

מקום משולב , מכיל את כל המחלקות, תשושים, סיעודיים ותשושי נפש, כך שבמידה ויש צורך עקב שינויים במצבו של הקשיש אין צורך להעבירו למקום אחר. בית האבות נותן מענה לכל המצבים

 

 

ורד הכרמל

מספר מיטות:

מחלקות:

אופן קבלה:

 

 

חמדת אבות

מספר מיטות: 80

מחלקות: סיעודיים/ תשושים

אופן קבלה: פרטי, מ. הבריאות, מ. הרווחה, קופ"ח מ. הביטחון, ח. ביטוח.

 

 

לב הכרמל

מספר מיטות:

מחלקות:

אופן קבלה:

 

לב חיפה

מספר מיטות:

מחלקות:

אופן קבלה:

 

 

מעון הורים סיני

מספר מיטות: 140

מחלקות: עצמאיים/ סיעודיים/ תשושים

אופן קבלה: פרטי, מ. הבריאות, מ. הרווחה, מ. הביטחון

 

מעון הרופא-חיפה

שייך למנפאואר קאר

מספר מיטות: 140

מחלקות: עצמאיים/ סיעודיים/ תשושים

אופן קבלה: פרטי, מ. הבריאות, מ. הרווחה, קופ"ח, מ. הביטחון

 

נאות כיפת הזהב

מספר מיטות: 410

מחלקות: תשושים/ תשושי נפש

אופן קבלה: פרטי, מ. הבריאות, מ. הביטחון, ח. ביטוח.