בתי אבות גבעתיים

בית אבות בית גלבוע

מספר מיטות:

מחלקות:

אופן הקבלה:

 

בית אבות  משען גבעתיים

מספר מיטות:

מחלקות:

אופן הקבלה:

 

בית אבות שלווה

מספר מיטות: 210

מחלקות: עצמאיים/ תשושים / סיעודיים

אופן הקבלה: פרטי, מ.הבריאות, מ. הרווחה, מ. הביטחון