בתי אבות טבריה

נאות טבריה

מספר מיטות:

מחלקות: סיעודיים / תשושי נפש

אופן קבלה: פרטי, מ. הבריאות, קופ"ח מ. הביטחון, ח. ביטוח.

 

נוף טבריה

חלק מרשת רמת טבעון המונה כ-8 בתים בצפון הארץ

מספר מיטות: 40

מחלקות: עצמאיים

אופן קבלה: פרטי, מ. הרווחה

 

נוף כנרת

מספר מיטות: 100

מחלקות: סיעודיים/ תשושים

אופן קבלה: פרטי, מ. הבריאות, מ. הרווחה, מ. הביטחון, ח. ביטוח