בתי אבות לתשושי נפש בירושלים

 

בית באייר

מספר מיטות: 140

מחלקות: סיעודיים/ תשושים/ תשושי נפש

אופן קבלה: פרטי, מ. הבריאות, מ. הרווחה, מ. הביטחון

 

בית ראובן

מספר מיטות: 30

מחלקות: תשושים / תשושי נפש

אופן קבלה: פרטי, מ. הבריאות, מ. הביטחון

 

נווה הורים

מספר מיטות: 200

מחלקות: עצמאיים/ סיעודיים/ תשושים / תשושי נפש

אופן קבלה: פרטי, מ. הבריאות, מ. הרווחה, קופ"ח מ. הביטחון, ח. ביטוח

 

 

נווה שולמית

מספר מיטות: 250

מחלקות: עצמאיים/ סיעודיים/ תשושים/ תשושי נפש

אופן קבלה: פרטי, מ. הבריאות, מ. הרווחה, מ. הביטחון, ח. ביטוח

 

 

עידן הזהב

מספר מיטות: 140

מחלקות: סיעודיים/ תשושים/ תשושי נפש

אופן קבלה: פרטי, מ. הבריאות, מ. הרווחה, מ. הביטחון, ח. ביטוח, הקרן לטיפול בחסויים

בית דיור מוגן, בבית קיימת בנפרד לחלוטין גם מחלקה סיעודית