בתי אבות נהריה

בית הורים רונית

מספר מיטות:

מחלקות: עצמאיים/ תשושים

אופן קבלה: פרטי, מ. הרווחה

 

בית עדנה-נהריה

מספר מיטות: 90

מחלקות: עצמאיים

אופן קבלה: פרטי, מ. הרווחה

 

בית קרונפלד

מספר מיטות:

מחלקות: עצמאיים/ תשושים

אופן קבלה: פרטי, מ. הרווחה

 

הבונים החפשיים

מספר מיטות: 30

מחלקות: עצמאיים/ תשושים

אופן קבלה: פרטי, מ. הביטחון, מ. הרווחה

 

מ.הורים נהריה

מספר מיטות:

מחלקות:

אופן קבלה:

 

משכנות רמז עצמאיים

מספר מיטות: 50

מחלקות: עצמאיים

אופן קבלה: פרטי, מ. הביטחון, מ. הרווחה

 

משכנות מעוז

מספר מיטות:

מחלקות:

אופן קבלה:

 

פנורמה

מספר מיטות:

מחלקות:

אופן קבלה: