בתי אבות רמת חן

בית אבות אניטה מילר

מיטות: 110

מחלקות:   עצמאיים /  סיעודיים

אופן הקבלה: פרטי, מ. הביטחון

דיור מוגן מחלקה סיעודית נפרדת

 

בית אבות פנחס רוזן

מיטות: 130

מחלקות:   עצמאיים /  סיעודיים

אופן הקבלה: פרטי

בית דיור מוגן, בבית קיימת בנפרד לחלוטין גם מחלקה סיעודית