טיפול סיעודי בבית

יש לך שאלות / תהיות? השאר פרטים ונשוב אליך בהקדם עם תשובות!

מטפל סיעודי
חוק בטוח הסיעוד

חוק בטוח הסועד קובע כי תינתן גמלת סיעוד לקשיש על ידי הביטוח הלאומי , לקשישים הגרים בבית שהגיעו לגיל הפרישה וזקוקים לעזרה בביצוע פעולות היום יום שלהם כמו: אכילה, רחצה, הליכה בבית ועוד, וגם לקשישים הזקוקים להשגחה בבית למען בטיחותם ובטחון הסובבים אותם.
במקרה שההגבלה בתפקוד הקשיש היא זמנית, תינתן גמלת סיעוד לקשיש לתקופה זמנית.
גמלת הסיעוד הניתנת לקשיש, ניתנת במתן שירותי טיפול סיעודי לקשיש ורווחה במטרה לסייע לקשיש בניהול משק הבית, ביצוע הפעולות היומיומיות ובהשגחה על הקשיש ולא בתשלום בכסף מזומן.

מבחן תלות  ADL

את מידת תלותו של הקשיש בעזרת אדם נוסף, ואת מידת ההשגחה לה הוא זקוק, קובע המוסד לביטוח לאומי על ידי הערכתו של מעריך מקצועי מטעמו, המבצע את הבדיקה בבית הקשיש.

תנאי הזכאות לגמלת סיעוד הם:

 1. הגעת הקשיש לגיל פרישה- גיל  67 לגברים ו-62 לנשים.
 2. מגורים בבית ולא בבית אבות או במוסד סיעודי.
 3. תקרת הכנסות – ליחיד- תקרת  הכנסה ממוצעת במשק, לזוג- תקרת הכנסה של פעם וחצי מההכנסה הממוצעת במשק. (נכון לשנת 2009 ההכנסה הממוצעת במשק היא 7,929 ש"ח.) במידה וההכנסה  עוברת את התקרה, הזכאות היא לגמלה מופחתת בשיעור של 50% .
 4. הקשיש לא מקבל כל קצבה מיוחדת מהמוסד לביטוח לאומי, או גמלה לטיפול אישי או להשגחה מהמדינה. במידה וכן מקבל ,עליו לבחור בין גמלה זו ובין גמלת הסיעוד .
 5. הקשיש זקוק במידה רבה לעזרת אדם נוסף בביצוע הפעולות היומיומיות. ( מצבו הרפואי של אדם אינו קריטריון לזכאותו ואם אינו תלוי בזולתו במידה רבה לביצוע פעולות היום יום, לא יקבל גמלה) .

השירותים הניתנים לזכאים לגמלת סיעוד :

לזכאים לגמלת סיעוד יינתנו שירותים שיש בהם כדי לעזור לקשיש על פי צרכיו , בעזרה ישירה בפעולות היומיומיות ובניהול משק הבית  ועל פי החלטתה של ועדה מקומית מקצועית לענייני טיפול סיעודי לקשיש.

מטפל סיעודילהלן השירותים שמהם ייבחרו השירותים לזכאי לגמלת סיעוד:

 1. עזרה של מטפל/ת בית בניהול משק הבית,השגחה על הקשיש ועזרה בפעולות היומיומיות כמו לבוש,רחצה,אכילה וכו'.
 2. מימון ביקורים  במרכז יום לקשיש.
 3. אספקת מוצרי ספיגה חד פעמיים.
 4. השתתפות בעלות עובד סיעוד זר.
 5. לחצן מצוקה.
 6. שירותי מכבסה.

שיעורי גמלת הסיעוד:

קיימים שלושה שיעורי גמלה, על פי מידת התלות של הקשיש בזולת לביצוע הפעולות היומיומיות, מדרגה של תלות במידה רבה ועד לתלות מוחלטת בזולת.
על פי קרטריון זה נקבעות השעות השבועיות של טיפול סיעודי בבית הקשיש והם נעות מ-5 -22 שעות שבועיות.
החל מאפריל 2009 במידה ומועסק עובד ישראלי בסיעוד, ניתנת תוספת של מספר שעות שבועיות בסיעוד.

במידה וחלה החמרה במצב התפקודי של הקשיש , ניתן להגיש בקשה לבדיקה נוספת.
בהתאם לתוצאות הבדיקה, יכול המוסד לביטוח לאומי להגדיל, להקטין ואף לבטל כליל את שעות הסיעוד להן זכאי הקשיש.

קבלת היתר העסקה מטפל סיעודי:

תנאי הזכאות הנדרשים:

גיל הקשיש: גיל הפרישה ומעלה,  67 לגברים ו-62 לנשים.
היתר העסקה של עובד זר, יינתן לקשיש בהתאם לבקשתו, לאחר שצבר את הניקוד הנדרש במבחן תלות, שנקבע  במסגרת התביעה לבקשת גמלת סיעוד מהמוסד לביטוח לאומי (מטופל מגיל 90 ומעלה יהיה זכאי להיתר העסקה גם אם צבר  4 נקודות A.D.L בלבד).
היתר העסקה לעובד זר סיעודי ניתן רק במקרים קשים, בהם הקשיש זקוק לטיפול והשגחה בביצוע כמעט כל פעולותיו היומיומיות, ברוב שעות היממה וזאת בהתאם לקריטריונים הבאים:

 1. עמידה בתנאי ומבחני הזכאות הבסיסיים,  שנקבעו על ידי המוסד לביטוח לאומי במסגרת התביעה לגמלאות וקצבאות.
 2. לקשיש המטופל במוסד כמו, בית אבות, בית חולים וכל מרכז שיקום אחר, לא ינתן    היתר העסקה, למעט קשיש הגר בבית  דיור מוגן יוקרתי, בו לא ניתנים  שרותי סיעוד לקשיש והוא עומד בתנאי  הזכאות ,או קשיש הנמצא באשפוז יום ועומד בתנאי הזכאות.
 3.  היתר העסקה  ינתן אך ורק לקשיש הזקוק לטיפול והשגחה במהלך רוב שעות היממה. קשיש הזקוק לסיוע במשרה חלקית או למספר שעות  בודדות ביום,יוכל להסתייע בעובד ישראלי בלבד.
 4. על העובד הזר להיות מועסק רק אצל המטופל שעל שמו ניתן ההיתר. העברת העובד הזר לבצע עבודה עבור צד ג', גם אם מדובר בקרוב משפחה של המטופל, מהווה הפרה של תנאי היתר ההעסקה.
 5. על הקשיש לספק לעובד הזר  מגורים נוחים והולמים בביתו .

בקשה להארכת היתר העסקה קיים – בקשה להיתר העסקת עובד זר נוסף

רק במקרים חריגים תתאפשר העסקת עובד זר שני ,אם הוכח על פי הערכה רפואית, שהקשיש זקוק לטיפול רצוף בכל שעות ביממה ושאין העובד יכול לקבל מנוחה.
לקשישים מגיל 85  ומעלה, יוארך ההיתר ללא צורך בדיון נוסף, כל זמן שלא עברו לטיפול במסגרת מוסדית.
אין צורך בדיון נוסף גם לגביי קשישים שהועדה הרפואית החליטה שקיימת אצלם נכות לצמיתות.

 

 לקבלת סיוע מיידי התקשרו עכשיו 079-9697648

השרות ניתן ללא תשלום!

 

 

דילוג לתוכן